บุหรี่ไฟฟ้า

รวมโรคร้ายที่มีบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวนำพา!

ใครอยากเลิกบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าต้องห้ามพลาดบทความนี้เลย เพราะบทความนี้เราได้รวบรวมความน่ากลัวของโรคร้ายที่มีบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวนำพามาฝาก แต่โรคร้ายที่มีบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวนำพาจะมีโรคใดบ้าง และมีความน่ากลัวมากน้อยแค่ไหน ต้องตามมาหาคำตอบนั้นกันได้ ในบทความนี้เลย

รวมโรคร้ายที่มีบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวนำพา!

  • โรคร้ายที่มีบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวนำพา คือ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดจากบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว (atherosclerosis) การสูบเพียงวันละ 4 มวนเป็นประจำพบว่าสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ สำหรับผู้สูบบุหรี่โดยที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆในการเกิดโรคนี้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง พบว่าจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมากขึ้น
  • โรคร้ายที่มีบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวนำพา คือ โรคปอดจากบุหรี่ บุหรี่เป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคมะเร็งปอด ผู้ที่สูบบุหรี่เพียงวันละ 1 ซองจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 10 เท่า สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่วันละ 2 ซองจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 25 เท่า นอกจากนี้ยังพบอาการไอเรื้อรัง เสมหะมากและหายใจไม่สะดวกในผู้สูบบุหรี่ เมื่อตรวจการทำงานของปอด (pulmonary function test) จะพบความผิดปกติได้มากกว่าแม้ผู้สูบนั้นจะอายุน้อยก็ตาม มะเร็งปอด ( CA Lung )

บทความ สาระน่ารู้ : โทษของบุหรี่

และโรคร้ายที่มีบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวนำพา โรคสุดท้าย คือ โรคระบบทางเดินอาหารจากบุหรี่ ในผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำจะพบว่ามีโอกาสเกิดแผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น การสูบบุหรี่จะทำให้แผลหายช้าและทำให้ยายับยั้งการหลั่งกรดบางชนิดทำงานได้ผลไม่ดี การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร และถ้ามีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยโอกาสเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น หลังจากที่เลิกสูบบุหรี่แล้วโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งกลุ่มนี้จะลดลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อเลิกได้นาน 15 ปี พบว่าโอกาสเสี่ยงจะเท่ากับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เลยทีเดียว ฉะนั้น ใครคิดจะเลิก ต้องรีบแล้วนะ

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.